1.เข้าเว็บไซต์ www.youtube.com
2.ค้นหาคลิปที่เกี่ยวกับหัวข้อเว็บตนเอง
3.เปิดคลิปที่ต้องการนำไปไว้ใน blog ตนเอง
4.คลิกที่คำว่า แบ่งปัน (Shared) ใต้คลิป
5.copy link ที่ได้ ไปวางไว้ใน blog ของตนเอง ก่อนวางให้คลิกที่ blog ในโหมด HTML ก่อน จากนั้นคลิกเผยแพร่
 
 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผ่าน 10 คะแนนขึ้นไป

นัดหมายสอบซ่อม วันที่ 6 ม.ค.54 เวลา 15.30 น. ที่ห้อง 121

ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่าไรจะแจ้งให้ทราบในห้องเรียนครับ

ประกาศคะแนนเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยครับ คลิกชมที่นี่ครับ

เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 9 เรื่องไฟฟ้าเคมี ครูจะนำมาให้ดาวน์โหลดเรื่อยๆ ครับ ส่วนใหญ่เป็นแบบฝึกทักษะครับ

การทดลอง 9.1

การทดลอง 9.2

แบบฝึกทักษะชุดที่ 1

แบบฝึกทักษะชุดที่ 2

คนสวยกีฬาสี53

Posted: พฤศจิกายน 21, 2010 in Uncategorized

 

คะแนนเต็ม 9 ครับ ได้เท่าไหร่ ม.5/2 คลิกดูที่นี่ครับ      

          ม.5/3 คลิกดูที่นี่ครับ

ช่วย print ไปให้เพื่อนที่ไม่มีเน็ตดูด้วยนะครับ

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดาวน์โหลดไปสำเนาแจกจ่ายเพื่อนๆ แจ้งชื่อชั้นเลขที่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ปรับปรุงโหลด 8.6-8.10 ไม่ได้ครับ

lab 8.11  

lab 8.10

lab 8.9

lab 8.8

lab 8.7

lab 8.6

lab 8.5

ครูทำเป็นระดับชั้นนะ ไปตัดแบ่งกันเอง