manual

1.เข้าเว็บไซต์ www.youtube.com
2.ค้นหาคลิปที่เกี่ยวกับหัวข้อเว็บตนเอง
3.เปิดคลิปที่ต้องการนำไปไว้ใน blog ตนเอง
4.คลิกที่คำว่า แบ่งปัน (Shared) ใต้คลิป
5.copy link ที่ได้ ไปวางไว้ใน blog ของตนเอง ก่อนวางให้คลิกที่ blog ในโหมด HTML ก่อน จากนั้นคลิกเผยแพร่
 
 

Advertisement

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผ่าน 10 คะแนนขึ้นไป

นัดหมายสอบซ่อม วันที่ 6 ม.ค.54 เวลา 15.30 น. ที่ห้อง 121

ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่าไรจะแจ้งให้ทราบในห้องเรียนครับ

ประกาศคะแนนเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยครับ คลิกชมที่นี่ครับ

เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 9 เรื่องไฟฟ้าเคมี ครูจะนำมาให้ดาวน์โหลดเรื่อยๆ ครับ ส่วนใหญ่เป็นแบบฝึกทักษะครับ

การทดลอง 9.1

การทดลอง 9.2

แบบฝึกทักษะชุดที่ 1

แบบฝึกทักษะชุดที่ 2

คนสวยกีฬาสี53

Posted: พฤศจิกายน 21, 2010 in Uncategorized

 

คะแนนเต็ม 9 ครับ ได้เท่าไหร่ ม.5/2 คลิกดูที่นี่ครับ      

          ม.5/3 คลิกดูที่นี่ครับ

ช่วย print ไปให้เพื่อนที่ไม่มีเน็ตดูด้วยนะครับ

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดาวน์โหลดไปสำเนาแจกจ่ายเพื่อนๆ แจ้งชื่อชั้นเลขที่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ปรับปรุงโหลด 8.6-8.10 ไม่ได้ครับ

lab 8.11  

lab 8.10

lab 8.9

lab 8.8

lab 8.7

lab 8.6

lab 8.5

ครูทำเป็นระดับชั้นนะ ไปตัดแบ่งกันเอง

 

 

 

 

แจ้งผลการเรียนทุกห้องรวมกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว
คลิกชื่นชมผลงานตนเองที่นี่ครับ